Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat Lifeshare doet, over de manier waarop de hulpverlening plaatsvindt en over mijzelf. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan bent u altijd welkom om contact op te nemen of vrijblijvend een afspraak te maken.

Missie
Hulpverlenen vanuit betrokkenheid, relatie en integriteit. Door er echt te ‘zijn’ en vanuit deze houding te werken aan verbetering, herstel of nieuwe wegen. Te delen uit je leven, uit je ervaringen, met de ander. Vandaar de naam ‘Lifeshare’. De mens is geschapen in relatie met de ander, zodat delen met een ander altijd een uitwerking heeft. Lifeshare heeft veel affiniteit, en mede hierdoor de nodige kennis en ervaring, met de thema’s trauma en hechting.

Praktijk Lifeshare staat bewust en duidelijk open voor iedereen ongeacht cultuur of achtergrond, die graag gebruik wil maken van haar hulp.   Er wordt hulp verleend op grond van gelijkheid, respect, acceptatie en relatie. Het ‘linking forward’ geeft aan dat Lifeshare zich onderscheidt door wezenlijk contact aan te gaan. De hulpverlening kenmerkt zich door een warme betrokkenheid,  een dynamisch, doelgericht, praktisch en planmatig maar vooral gevoelsmatig afgestemd werken.

Bijzondere expertise  in diverse culturen en achtergronden. Lifeshare is door haar werkwijze en de ervaring onder deze doelgroep, voor vluchtelingen en andere culturen een bijzondere schakel.

Visie
De praktijk is ontstaan vanuit de visie dat een essentiële waarde en basisbehoefte van ieder mens is om het te leven delen met een medemens. Hier doorheen herstel en verandering haar werk doen.
In de omgang met andere culturen draagt bij dat Lifeshare, net zoals zij vanuit hun thuisland vaak meer gewend waren, werkt vanuit het opbouwen van een relatie. Gesprekken en begeleiding vinden meestal plaats in en vanuit de thuissituatie van de cliënt. Therapie en supervisie, en desgewenst ook andere gesprekken vinden plaats in een praktijkruimte.

overlifesharepaginafoto

Werkwijze bij therapie of supervisie
Lifeshare gaat uit van de waarde van het contact, voornamelijk gebaseerd op Gestalt matig werken. Het werken vanuit en door het contact heen, vormt het belangrijkste effectieve element in de sessies.

Werkwijze bij ambulante begeleiding
Lifeshare biedt ondersteuning en begeleiding, waarbij zij aansluit bij de cliënt door verbinding te maken met de cliënt. Het doel hiervan is dat de cliënt verder komt in zijn proces.
Ze staat naast de cliënt en zal waar dat nodig is ook positioneren vanuit de opgebouwde relatie.
Er wordt gewerkt met korte lijnen, professioneel en in samenwerking met andere hulpverleners en instanties waar dat van toepassing is. Lifeshare erkent de waarde en het unieke in elke cultuur en is gericht op de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt. Op deze manier wordt de zelfredzaamheid in verbinding met zichzelf en anderen om hem of haar heen, vanaf het begin van het traject optimaal bevorderd.

Wat betekent dit concreet:
– Hulpverlening bij de cliënt aan huis
– Niet vanachter een bureau, maar daadwerkelijk optrekken met de cliënt. Hierdoor ontstaat er hogere betrokkenheid, wordt er sneller en flexibeler beweging waargenomen richting de te bereiken doelen
– Geïntegreerde aanpak zodat problematiek op meerdere levensgebieden kan worden aangepakt
– Waar gewenst of noodzakelijk: fungeren als casemanager
– Actieve samenwerking met andere instanties en hulpverlening
– Gericht op eigen kracht en gebruik makend van sociaal netwerk