Lifeshare begeleidt bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Als het om een kind gaat, biedt Lifeshare de begeleiding en hulp altijd zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders of verzorgers. Het kan gaan om een specifiek begeleidingstraject gericht op het verwerken van de trauma’s zelf. Soms gaat het ook om het werken aan basisveiligheid en vertrouwen, zodat het kind in een later stadium een specifieke behandeling (bijv. EMDR) kan ontvangen. Specifieke affiniteit met kinderen uit andere culturen en adoptiekinderen. Neem contact op voor meer informatie of het voorleggen van een casus.
beeldmerkvoorpagina